Αγγελία πώλησης μιας φυγόκεντρου και ενός κλιβάνου αποστείρωσης

ξιότιμοι Κύριοι,

Συνημμένα σας αποστέλλω το περιεχόμενο των 2 αγγελιών πώλησης μιας φυγόκεντρου και ενός κλιβάνου αποστείρωσης

Πολυτίμη Μουζά
6948 590 514

Klivanos_Incucell_3 Fygokentros_Eppendorf_3 Fygokentros_Eppendorf_2 Fygokentros_Eppendorf_1 Klivanos_Incucell_2 Klivanos_Incucell_1

2019-12-11 08:28