Νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τα γενόσημα φάρμακα

 

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τετάρτη 11/11/2015 το απόγευμα, στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η πρόταση χορήγησης γενόσημου σκευάσματος από τον ιατρό θα γίνεται μέσω ειδικής ένδειξης. Ανάλογα με την επιλογή ή μη επιλογή αυτής της ένδειξης, θα υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης του στόχου γενοσήμων, όπως έχει καθοριστεί με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015).

Κατά την καταχώρηση συνταγής και συγκεκριμένα κατά την προσθήκη θεραπείας, θα εμφανίζεται το μέχρι στιγμής ποσοστό επίτευξης του στόχου.

Ο ιατρός θα μπορεί να επιλέξει την ειδική ένδειξη, εφόσον η ομάδα των ισοδύναμων φαρμάκων περιλαμβάνει γενόσημα σκευάσματα ή φάρμακα εκτός προστασίας της ίδιας δραστικής, στην περίπτωση που με έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα διαμόρφωσαν τιμή ανάλογη του γενοσήμου.

Το ποσοστό επίτευξης του στόχου του ιατρού δεν επηρεάζεται από το φάρμακο που τελικά επιλέγει να λάβει ο ασθενής στο φαρμακείο, καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής.