16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Εκ μέρους της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, με την παρούσα αλληλογραφία σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αγγειολογίας – Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 03-05 Μαρτίου 2017, στον πολυχώρο “Αίγλη» Ζαππείου. Το ανώτερο συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής.

Σκοπός του Συνεδρίου αποτελεί ο εμπλουτισμός των γνώσεων των συνέδρων γύρω από για νέες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις σχετικές με τις παθήσεις των αγγείων, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους.

Το φετινό συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους επιφανείς Καθηγητές Χειρουργικής – Αγγειοχειρουργικής του εξωτερικού καθώς και Έλληνες που εργάζονται και διαπρέπουν στο εξωτερικό (συνοπτικά αναφέρουμε Αμερική, Γερμανία).

Επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο μπορείτε να βρίσκεται στο www.angiologycongress.gr