1ο Ελληνικό Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ——————————————— ΚΑΛΕΣΜΑ Ι.Σ.Ε.

1ο Ελληνικό Συνέδριο Φαρμακοεπιδημιολογίας – Επιστολή προς Ιατρικό Σύλλογο Έβρου(1)

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ