36ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης

36ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης(Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ), 20-22 Απριλίου 2017, Καβάλα

Α’ Ανακοίνωση