ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Aξιότιμοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Παθολογική Κλινική του ΓΝΔράμας ζητάει για άμεση πρόσληψη 1 επικουρικό παθολόγο για 3 έτη.
Παρέχονται δωρεάν ενοίκιο (επιδότηση από Δήμο Δράμας), 5 εφημερίες το μήνα και 3 ρεπώ το μήνα.
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινώνηστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο τηλέφωνο 2521350429 (08.30-14.30)