72 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

Αττική

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 18 θέσεις

Ιατροί Παθολόγοι ΠΕ* : 1 θέση

Ψυχολόγοι ΠΕ : 3 θέσεις

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί) ΠΕ ή ΤΕ : 7 θέσεις

Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 10 θέσεις

Θεσσαλονίκη

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 11 θέσεις

Έβρος (Αλεξανδρούπολη)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ *: 1 θέση

Ροδόπη (Κομοτηνή)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ*: 1 θέση

Πιερία (Κατερίνη)

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ*: 1 θέση

Βοιωτία (Λιβαδειά)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ*: 1 θέση

Ημαθία (Βέροια)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση

Αχαΐα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 2 θέσεις

Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ : 2 θέσεις

Ηράκλειο

Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση

Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Πρέβεζα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση

Μεσσηνία (Καλαμάτα)

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση

Ψυχολόγος ΠΕ : 1 θέση

Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Νοσηλευτής ΠΕ ή ΤΕ : 1 θέση

Εύβοια ( Χαλκίδα)

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ* : 1 θέση

Κέρκυρα

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ* : 1 θέση

Καβάλα

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση

Ρέθυμνο

Ιατροί Ψυχίατροι ΠΕ* : 1 θέση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, για όλες τις ειδικότητες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ

Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 852/22.02.2018

Πόλη :

Ειδικότητα :

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 25/02/2018 ημέρα Κυριακή και λήγει την 16/03/2018 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 25/02/2018 ή που θα υποβληθούν μετά την 16/03/2018 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Βορείου Τομέα Αθηνών) , Νομός Καβάλας , Νομός Κέρκυρας , Νομός Ρεθύμνου , Νομός Αττικής (Πειραιώς) , Νομός Αχαΐας , Νομός Εύβοιας , Νομός Ημαθίας , Νομός Θεσσαλονίκης
Έντυπα