Ανάρτηση στο ΣΗΣ της ιατρικής βεβαίωσης κυοφορίας

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση:

Ανάρτηση στο ΣΗΣ της ιατρικής βεβαίωσης κυοφορίας

Σας ενημερώνουμε ότι από Τρίτη 26-10-2021 έχει αναρτηθεί στο Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στην ενότητα «Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά Γνωματεύσεις»  η ιατρική «Βεβαίωση Κυοφορίας».

Οδηγίες χρήσης για τον ιατρό έχουν αναρτηθεί εντός της εφαρμογής της βεβαίωσης κυοφορίας.