ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – Ιατρική εξέταση-ΝΕΟ ΦΕΚ

Ισχύει τόσο ο ηλεκτρονικός (νέος τρόπος), όσο και ο παλιός τρόπος (έντυπος), αλλά με το νέο έντυπο για το οποίο δεν απαιτείται φωτογραφία και βρίσκεται στο συνημμένο ΦΕΚ

Pages from ΦΕΚ 5703 τΒ 9-12-2021 ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (1)

ΦΕΚ 5703 τΒ 9-12-2021 ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ