Αλλαγή κριτηρίων προτεραιοποίησης για τη Χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID-19

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 24-12-2021 και ώρα 15:00, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υγείας, αναρτήθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής «Ιατρική Αίτηση για χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε Ασθενείς με COVID-19», σύμφωνα με τα νέα κριτήρια προτεραιοποίησης για χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων που έθεσε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη 253η συνεδρίασή της στις 22/12/2021.

Ειδικότερα, για την Ιατρική Αίτηση Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για ασθενείς με COVID-19 ισχύουν πλέον τα εξής:

•    Αίτηση για χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε ασθενή μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι ιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

•    Ο  θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για έναν ασθενή, εφόσον ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

 • Έχει ηλικία 12 ετών και άνω
 • Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test το οποίο έχει διενεργηθεί κατά το τελευταίο πενθήμερο
 • Έχει έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους παράγοντες υψηλού κινδύνου:
  • Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων
  • Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου
  • Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση
  • Κυστική Ίνωση
  • Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)
  • Αιματολογικές κακοήθειες το τελευταίο έτος
  • Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες & 2-παθείς λόγω θεραπείας με Β-ειδικούς παράγοντες
  • HIV με CD4<200 κύτταρα/μL
  • Εγκυμοσύνη δεύτερου ή τρίτου τριμήνου
  • Επί επιδημικών εξάρσεων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
  • Ηλικία ≥ 65 ετών
  • BMI > 35
  • Χρόνια νεφρική νόσος
  • Χρόνια Αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία
  • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση
  • Διαβήτης υπό θεραπεία
  • Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΝΥΗΑ ≥Class II)
  • Χρόνια ηπατική νόσος
  • Καρδιαγγειακή
  • Αρτηριακή Υπέρταση υπό θεραπεία
  • Θαλασσαιμία
  • Δρεπανοκυτταρική αναιμία

•    Σε περίπτωση που ο ασθενής νοσηλεύεται, ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρήσει τον λόγο που αιτείται χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων σε νοσηλευόμενο ασθενή.