ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπισης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα» & “3ο Σεμινάριο Τενοντομεταθέσεων άνω άκρου με νωπά πτωματικά παρασκευάσματα», 1& 2-4 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη

«3ο Σεμινάριο τενοντομεταθέσεων άνω άκρου σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα», το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017, καθώς και για το «1ο Σεμινάριο Αρθροσκόπησης Αγκώνα σε νωπά πτωματικά παρασκευάσματα» το οποίο και θα προηγηθεί του σεμιναρίου τενοντομεταθέσεων και θα λάβει χώρα στις 1 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

Οι ιστοσελίδες των συνεδρίων είναι:

http://www.elbowarthroscopyseminar.gr/

http://tendontransferseminar.com/index.html