Ανάρτηση στο ΣΗΣ της ιατρικής Αίτησης Χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για Ασθενείς με COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 25-11-2021, έχει αναρτηθεί στο Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στην ενότητα «Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά- Γνωματεύσεις»,  η ιατρική «Αίτηση για χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για Ασθενείς με COVID-19», σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ΚΑΔ 62772.
Ο  θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση χορήγησης Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για έναν ασθενή του, εφόσον η ειδικότητά του συγκαταλέγεται στις ειδικότητες που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και ο ασθενής πληροί τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Ο θεράπων ιατρός έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για έναν ασθενή του, εφόσον η ειδικότητά του είναι κάποια από τις ακόλουθες:

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
 • ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
 • ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
 • ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

και ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

 •  Έχει ηλικία 12 ετών και άνω.
 •  Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test.
 • Το PCR test έχει διενεργηθεί στον ασθενή κατά το τελευταίο πενθήμερο.
 • Ο ασθενής δεν έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομείο κατά τη νόσησή του.

Δείτε εδώ τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.