Ανάρτηση στο ΣΗΣ της Ιατρικής Βεβαίωσης για ανανέωση αδειών οδήγησης

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 10-12-2021 έχει αναρτηθεί στο Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στην ενότητα “Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά-Γνωματεύσεις» η ιατρική βεβαίωση για την ανανέωση αδειών οδήγησης.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης που ενδιαφέρεται να ανανεώσει την άδεια οδήγησης λαμβάνει κατά την υποβολή της αίτησης του ένα τετραψήφιο αριθμό (PIN) καθώς και ενημέρωση για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται να εξεταστεί. Εν συνεχεία προσέρχεται στον ιατρό για την συμπλήρωση του πιστοποιητικού υγείας.
Ο ιατρός μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης συμπληρώνει τα στοιχεία εισόδου και επιλέγει το εικονίδιο «Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά-Γνωματεύσεις» και στη συνέχεια το εικονίδιο για τη βεβαίωση αδειών οδήγησης. Με την είσοδο στην εφαρμογή μεταφέρεται στην λίστα των Πιστοποιητικών Υγείας Αδειών Οδήγησης.

Για την έκδοση νέου πιστοποιητικού επιλέγει «Νέο Πιστοποιητικό» και συμπληρώνει ΑΜΚΑ καθώς και το τετραψήφιο PIN που έχει λάβει ο πολίτης κατά την υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια ο ιατρός καταχωρεί τα πεδία της φόρμας του Πιστοποιητικού βάσει της ειδικότητας και της ιδιότητας του. Σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που απαιτείται γνωμάτευση ειδικού γιατρού παραπέμπει τον εξεταζόμενο σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για τους λοιπούς ιατρούς στους οποίους έχει παραπεμφθεί ο πολίτης. Οι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».  Ο κάθε ιατρός που ολοκληρώνει την γνωμάτευσή του, εκδίδει Ψηφιακό Ιατρικό Πιστοποιητικό με τα στοιχεία της. Το ψηφιακό πιστοποιητικό εκτυπώνεται και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό ειδικότητας Παθολόγου

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό ιεδικότητας Οφθαλμίατρου

Βρείτε εδώ οδηγίες χρήσης για ιατρό από παραπομπή/ΩΡΛ/Νευρολόγου/Ψυχίατρου