Χαρακτηρισμός Ιατρείων προβληματικών και άγονων περιοχών

Με κοινή απόφασή τους οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας χαρακτηρίζουν τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Περιφερειακών Ιατρεία, τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Β’ αρ. 5570|2018 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Κατεβάστε το τεύχος.