ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΕ – Ο ΙΣΕ συμπαρίσταται και στηρίζει την κινητοποίηση των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών 08-05-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΕ – Ο ΙΣΕ συμπαρίσταται και στηρίζει την κινητοποίηση των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών 08-05-2024