ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΕΟΠΥΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 11-04-2016