Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠΕ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των Μονάδων Υγείας των ΔΥΠΕ