Δωρεάν διάθεση ψηφιακών υπογραφών σε Ιατρούς-Φαρμακοποιούς από την ΗΔΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους χρήστες Ιατρούς και Φαρμακοποιούς πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Οι νέες ψηφιακές υπογραφές διατίθενται στους Ιατρούς και στους Φαρμακοποιούς είτε σε USB Token είτε ως Απομακρυσμένη ΕΔΔΥ (Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργία Υπογραφής) και δίνουν τη  δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων, αλλά και των δεδομένων που καταχωρούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγγράφησης.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για ψηφιακή υπογραφή επιλέγοντας τον σύνδεσμο ‘Αίτηση ΑΔΔΥ’.

Βρείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες.