ΕΦΚΑ: ασφαλισμένοι με 40 έτη ασφάλισης μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%

 ΕΦΚΑ: ασφαλισμένοι με 40 έτη ασφάλισης μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%