Υποσύστημα Χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ από 1/1/2021

Υποσύστημα Χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ από 1/1/2021

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 1/1/2021, στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  θα είναι διαθέσιμο το υποσύστημα Χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. οικ. 49876/14967 ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας (ΦΕΚ 5497Β/14-12-2020).

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Δείτε εδώ οδηγίες χρήσης του υποσυστήματος.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣΣ 7955

Επιστολή

Συνημμένο ΦΕΚ