Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οστεοπόρωση και Οστεοπορωτικά Κατάγματα – Αλεξανδρούπολη Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 Διαδικτυακά

Μονάδα Μεταβολικών Νοσημάτων
και Καταγμάτων Ευθραυστότητας
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Οστεοπόρωση και Οστεοπορωτικά Κατάγματα
(κατάγματα ευθραυστότητας)
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια πρόληψη
Η ανάγκη για Διεπιστημονική συνεργασία
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακά

01. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)