Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς COVID-19, από 6 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021

69136_2_2021