Έκτακτα μέτρα προστασίας από περαιτέρω διασπορά του COVID-19 από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021