Έλεγχος για “Anti HCV – Αντίσωμα ηπατίτιδας C» σε ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί από 1945 έως 1980

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των ιογενών ηπατιτίδων στην Ελλάδα, ενημερώνουμε τους ιατρούς χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ότι για τους εξεταζόμενους που έχουν γεννηθεί από 1945 έως το 1980 συστήνεται έλεγχος για «Anti HCV – Αντίσωμα ηπατίτιδας C» με ICD10 διάγνωση Z10.8 – Γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος. Εάν ο εξεταζόμενος έχει ήδη υποβληθεί στην εξέταση, επανάληψή της επιτρέπεται μόνο εάν είχε βρεθεί αρνητικός αλλά παραμένει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για έκθεση στον HCV.