ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ – Προκήρυξη Χρηματοδότησης Υποτροφιών για το έτος 2021

Προκήρυξη Χρηματοδότησης Υποτροφιών
για το έτος 2021

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο τα μέλη της Εταιρείας
που έχουν εγγραφεί ως 31/12/2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων για το έτος 2021
ορίζεται 
η 31η Μαρτίου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ