Ενημέρωση για τη έναρξη εφαρμογής της νέας κωδικοποίησης στο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ-Παράταση ημερομηνίας

Ανακοίνωση για παράταση ημερομηνίας έναρξης ηλεκτρ. συνταγογρ. διαβητολογικού υλικού

/Content/Images/Doc_PDF.png ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21-04-2017

Ενημέρωση για τη έναρξη εφαρμογής της νέας κωδικοποίησης στο Μητρώο ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ

/Content/Images/Doc_PDF.png ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13-04-2017

***********************************************************

έναρξη υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10_4_2017