Έναρξη λειτουργίας Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 3-11-2022 είναι σε παραγωγική λειτουργία το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).
Η επιλογή  της συγκεκριμένης βεβαίωσης γίνεται μέσω του υποσυστήματος “Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά-Γνωματεύσεις” και στη συνέχεια με επιλογή του εικονιδίου  “Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)” 

Δείτε εδώ τις οδηγίες χρήσης.