Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Ενεργοποίηση γαληνικών σκευασμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων.

Βρείτε  εδώ οδηγίες χρήσης για τον ιατρό και εδώ για τον φαρμακοποιό. Οι οδηγίες έχουν αναρτηθεί και στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, στην αρχική σελίδα.