Ενημέρωση από ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη φιλοξενία αναφορών σχετικά με την πανδημία COVID-19, από τις 53 χώρες-μέλη του Π.Ο.Υ.

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Οδηγίες για τη χρήση μάσκας ΠΙΣ – Ενημέρωση από ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ΠΟΥ- ηλεκτρονικής πλατφόρμας σχετικά με την πανδημία COVID-19