Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ενίσχυση της διάγνωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, Μάιος 2023

ΕΞΕ – ΚΠ – 8937 – 2023 – Ενημέρωση επαγγελματιών υγείας για την ενίσχυση της διάγνωσης και επιδημιολογικής επιτήρησης της λεϊσμανίασης στην Ελλάδα, Μάιος 2023. – Έκδοση 1

Συνοδευτικό-Δελτίο-Αποστολής-Δείγματος-ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ_2022