Ενημέρωση: Τρόπος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Ταμείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-τρόπος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των Ταμείων

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΚΑ – ΦΕΚ 200 Α – ΑΡΘΡΟ 12 – 3-12-2018