ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΤΟΥ

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 17:30-20:00,

Ξενοδοχείο Hydrama
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ