Επίσημη αναγνώριση της Αιματολογικής κλινικής του Δ.Π.Θ. στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ως κέντρο Αριστείας στα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Επίσημη αναγνώριση της Αιματολογικής κλινικής του Δ.Π.Θ. στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ως κέντρο Αριστείας στα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα