Επιστημ. Εκδήλωση για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες – Παιδιατρική Ανοσολογία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η 29η Απριλίου είναι η Διεθνής Ημέρα Ανοσολογίας κι η εβδομάδα 22-29 Απριλίου παγκοσμίως είναι αφιερωμένη στις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ). Το σύνθημα παραμένει “Έλεγξε – Διάγνωσε – Θεράπευσε”,  και το 2017, ιδιαιτέρως τονίζεται η ανάγκη αύξησης της έρευνας στο πεδίο των Σπανίων Παθήσεων. Οι ΠΑΑ είναι μια πολύπλοκη ομάδα 300 και πλέον γενετικών νοσημάτων, στα οποία κάποιο στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος απουσιάζει ή δεν λειτουργεί σωστά με συνέπεια την εκδήλωση νόσου. Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) – κορμός της Παιδιατρικής Ανοσολογίας – οφείλονται σε απουσία/ανεπάρκεια παραμέτρου – στοιχείου του ανοσιακού συστήματος ή ελλιπή – λανθασμένη λειτουργία του. Συνηθέστερα εκδηλώνονται ως λοιμώξεις, αλλά όχι σπάνια είναι η αιτία αλλεργικών, αυτοανόσων, αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων ή/και λεμφοϋπερπλασίας. Η έρευνα οδηγεί σε επιτεύγματα που επιτυγχάνουν την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και την ανάπτυξη στοχευμένων/αποτελεσματικών θεραπειών!

Προσδοκία μας είναι να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση του ιατρικού και όλου του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της Υγείας, τις Υπηρεσίες και την κοινωνία για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των ΠΑΑ. Η δε συμμετοχή των ασθενών και των φίλων τους είναι καθοριστική για την ανάπτυξη πολιτικών που θα ενισχύουν την φροντίδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας και σύγχρονων θεραπειών προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας.

Η παρουσία σας είναι τιμή μας.