ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ε.Π.Β.Ε. – Ε.Ε.Ε. – Ε.Ε.Π.Ε.

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (Ε.Ε.Ε. – Π.Ε.Ε.) και την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) πραγματοποιούν Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο «Ενδοκρινοπάθειες στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη του παθολόγου» στις 17 & 18 Ιουνίου 2016 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace).