Επιστημονική Εκδήλωση “Ημέρες Υπέρτασης – Πέλλα 2018»

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης σας προσκαλεί στην Επιστημονική Εκδήλωση “Ημέρες Υπέρτασης – Πέλλα 2018», που θα διεξαχθεί στις 16-18 Μαρτίου 2018, στο Ξενοδοχείο Kaimak Inn, στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας.

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα  καθώς και το Έντυπο Εγγραφής βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσηςwww.praxicon.gr/hypertasi