Επιστημονική Εκδήλωση “Ψέμα ή Αλήθεια στην θεραπεία του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου» 31/3 – 2 /4 2022 , Αλεξανδρούπολη

“Ψέμα ή Αλήθεια στην θεραπεία του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου»

Επιστημονική Εκδήλωση “Ψέμα ή Αλήθεια στην θεραπεία του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου» 31/3 – 2 /4  2022 , Αλεξανδρούπολη