ΕΤΑΑ: Παράταση Πληρωμών Εισφορών

Σύνφωνα με την 248/27/29-06-2017 (ΑΔΑ : 610Τ465ΧΠΙ-70Τ) Απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με την οποία αποφασίστηκε η

περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών  έτους

2016 έως 30-11-2017 για τους ασφαλισμένους του τομέα ΤΑΝ-τ. ΕΤΑΑ, καθώς

και των εισφορών β′ εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους των τομέων

ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ. ΕΤΑΑ.

Επισημαίνουμε ότι για τους τέως τομείς του ΕΦΚΑ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, στην έννοια της παράτασης εμπίπτει και η εξαμηνιαία δόση

έναντι αναδρομικών οφειλών, που προβλέπονται από το Ν.3586/2011 και

καταβάλλονται σύμφωνα με την αριθ.398/Θ: 20/18-05-2016 απόφαση του Δ.Σ.

του ΕΤΑΑ.