Εθελοντική Αιμοδοσία Δώρο ζωής Στην Σαμοθράκη Τρίτη 26 Νοέμβρη 2019

Εθελοντική Αιμοδοσία Δώρο ζωής

Στην Σαμοθράκη Τρίτη 26 Νοέμβρη 2019

για τους πολυμεταγγιζόμενους χρόνια πάσχοντες!

Θαλασσαιμικούς, Λευχαιμικούς, Καρκινοπαθείς.