Αίτησης Χορήγησης του νέου αντιϊκου φαρμάκου PAXLOVID σε ασθενείς με COVID-19

Αίτησης Χορήγησης του νέου αντιϊκου φαρμάκου PAXLOVID σε ασθενείς με COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 25-3-2022 ξεκινά η διαδικασία αίτησης χορήγησης του νέου αντιικού φαρμάκου Nirmatrelvir/Ritonavir (PAXLOVID®, PFIZER) σε ασθενείς με COVID-19.
Η αίτηση θα εξακολουθήσει να καταχωρίζεται μέσω της επιλογής «Αίτηση για χορήγηση Αντιικών φαρμάκων σε Ασθενείς με COVID-19» στην ενότητα «Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά- Γνωματεύσεις».

Ο  θεράπων ιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει Αίτηση χορήγησης Αντιϊκών  φαρμάκων για έναν ασθενή του, εφόσον:
•    έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του κατά το τελευταίο τριήμερο είτε με Rapid test είτε με PCR test
•    δε νοσηλεύεται και
•    πληροί τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Λόγω της πιθανότητας για παρουσία αλληλοεπιδράσεων μεταξύ της ριτοναβίρης και φαρμάκων που ήδη λαμβάνει ο ασθενής που είναι υποψήφιος για το PAXLOVID®, συνιστάται να γίνεται έλεγχος για πιθανές αλληλεπιδράσεις ΟΛΩΝ των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, από τον θεράποντα ιατρό, με χρήση του συνδέσμου https://www.covid19-druginteractions.org/.
Δεν απαιτείται συναίνεση του ασθενούς, αλλά απαιτείται ο ασθενής να έχει άυλη συνταγογράφηση, Ως εκ τούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση της αίτησης είναι ο ασθενής να έχει δηλώσει προηγούμενα ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.
Μετά την έγκριση χορήγησης του φαρμάκου – για την οποία ενημερώνεται με sms μήνυμα – ο ιατρός θα πρέπει να προχωρήσει στη συνταγογράφηση του φαρμάκου.

Δείτε εδώ https://bit.ly/3JHOzb4 το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας  για τη χορήγηση του νέου αντιϊκού φαρμάκου σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.