Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ.), με αφορμή τον ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσει σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού

Δελτίο Τυπου 2016