1. Ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών για ασφαλισμένους ΤΥΠΕΤ – 2. Ασφαλιστική ικανότητα μη απογεγραμμένων εμμέσων μελών

Ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών για ασφαλισμένους ΤΥΠΕΤ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 10-4-2017, ενεργοποιείται στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης η ηλεκτρονική θεώρηση συνταγών φαρμάκων για τις συνταγές που εκδίδονται σε ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ και για τις οποίες απαιτείται θεώρηση. Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του ΤΥΠΕΤ με αναλυτικές οδηγίες.

***************************************************************************************************************

Ασφαλιστική ικανότητα μη απογεγραμμένων εμμέσων μελών

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, για τα έμμεσα μέλη που ΔΕΝ έχουν απογραφεί, ο χρήστης-ιατρός θα πρέπει, κατά την καταχώρηση επίσκεψης, στην αναζήτηση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, να συμπληρώνει και τον ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου, ώστε το σύστημα να αντλεί την ασφαλιστική ικανότητα του έμμεσου μέλους από τον άμεσα ασφαλισμένο.