ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Απενεργοποίηση επιλογής «ασθενής υπό αγωγή» στα ΘΠΣ του σακχαρώδη διαβήτη

Σε συνέχεια του εγγράφου με αριθμ.πρωτ. οικ.32112/25-4-2018 του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει όλοι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό στο αντίστοιχο ΘΠΣ, καθώς μετά το πέρας 6μήνου θα απενεργοποιηθεί η επιλογή «ασθενής υπό αγωγή» και η ένταξη νέων ασθενών θα ακολουθεί τα βήματα όπως ορίζει το πρωτόκολλο.