Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Δυνατότητα ακύρωσης μερικής εκτέλεσης

Δυνατότητα ακύρωσης μερικής εκτέλεσης