Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Οδηγίες προς ιατρούς σχετικά με την υπέρβαση του μέσου παραπεμπτικού

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Οδηγίες προς ιατρούς σχετικά με την υπέρβαση του μέσου παραπεμπτικού

Σας ενημερώνουμε ότι το μήνυμα που εμφανίζεται κατά την καταχώρηση παραπεμπτικού και αφορά στην υπέρβαση του μέσου παραπεμπτικού για συγκεκριμένη ICD10 διάγνωση και ειδικότητα είναι ενημερωτικό και δεν απαιτεί ούτε αποδοχή από τον ιατρό ούτε αιτιολόγηση. Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύει την καταχώρηση του παραπεμπτικού.
Επίσης, συνιστούμε στους χρήστες ιατρούς να μην επιχειρούν την καταχώρηση παραπεμπτικού με διαφορετικές ICD10 διαγνώσεις από αυτές που ισχύουν για τον ασθενή, προκειμένου να παρακάμψουν τον κανόνα, καθώς οι διαγνώσεις αυτές θα εμφανίζονται μελλοντικά στον ιατρικό φάκελο του ασθενή και επομένως θα αλλοιώνουν την εικόνα του.