Ημέρα Ενημέρωσης του Κοινού «Προσυμπτωματικός έλεγχος της οπτικής οξύτητας στην προσχολική ηλικία»

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Θα ήταν χαρά και τιμή μας μας να παρευρεθείτε στην «Ημέρα Ενημέρωσης του Κοινού» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2023, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
 
Η εκδήλωση υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος «Προσυμπτωματικός έλεγχος της οπτικής οξύτητας στην προσχολική ηλικία» της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.
 
(Συνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης)
 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Γεώργιος Λαμπίρης
Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

alexandroupolis_media_day