Υπενθύμιση: Επιστολή του ΤΥΠΕΤ σχετικά με τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

Για υπενθύμιση, σας προωθούμε ξανά την επιστολή του ΤΥΠΕΤ (σας είχε σταλεί από τον Π.Ι.Σ. στις 23-10-2020 με το με αρ.πρωτ. 7428/23-10-2020 έγγραφο) σχετικά με τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης.

Επειδή η εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ θα έχει ισχύ από 01/07/2021, κρίνεται απαραίτητο, να γίνει μια σχετική υπενθύμιση στα μέλη του συλλόγου σας, ούτως ώστε να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά. Σκοπός αυτής της υπενθύμισης είναι, οι ρυθμισμένοι υπό αγωγή ασθενείς, την 01/07/2021 να βρίσκονται στο κατάλληλο βήμα φαρμακευτικής αγωγής.

ΤΥΠΕΤ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ