Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου Αυγούστου 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλουτάρχου 3
Ταχ.Κώδικας: 10675 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Μόκα
Τηλέφωνο: 210 7258660-2 (εσωτ. 117)
ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου Αυγούστου 2020».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 228), όπως ισχύει
β) του άρθρου 117 του Ν.4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών  Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́ 43), όπως ισχύει
γ) του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3366/1955 «Των περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών
ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α ́ 258), όπως ισχύει
δ) ο οργανισμός του Π.Ι.Σ. (Β.Δ. 309 Αρ. Φυλ. 75/17-5-1962), όπως ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 των οποίων οι Επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στο Ηράκλειο και στην Αλεξανδρούπολη, ως ακολούθως:

ΠΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

*****************************************************************************************

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. για την υποβολή αιτήσεων της εξεταστικής περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, θα παραμείνει ενεργή από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ 15:00.

Οι υποψήφιοι ιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. (www.pis.gr – ΑΙΤΗΣΕΙΣ), από 01/07/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/07/2020 (ΩΡΑ 15:00).

Σας ενημερώνουμε ότι η 31Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και με το πέρας αυτής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορεί να δεχθεί καμία επιπλέον αίτηση ή/και δικαιολογητικά στις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

*************************************************************

Αποτελέσματα ιατρικών ειδικοτήτων Αναισθησιολογίας, Εσωτερικής Παθολογίας, Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας εξεταστικής περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ2020

*************************************************************