Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση σχετικά με τα αναδρομικά των γιατρών ΕΣΥ

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση σχετικά με τα αναδρομικά των γιατρών ΕΣΥ. Η ψήφιση θα γίνει την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου.

Το κείμενο, όπως αποτυπώνεται στη ρύθμιση, έχει ως εξής:

60466_anadromika