Κατευθυντήριες οδηγίες συνταγογράφησης γαστροσκόπησης και κολονοσκόπησης

Βρείτε εδώ σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.